GÖRSEL REFERANS
Kaynaklar
YatırımaDeğer web sitesinde kullanılan görseller, illüstrasyonlar , ikon gibi görselleştirme çalışmalarında yararlanılan, esinlenilen ve ilham alınan web sitelerine burada yer veriyoruz.
YatırımaDeğer ana sayfasında yer alan 5 illüstrasyonun referansları şu şekildedir:

Yatırım Hesabı Aç İllüstrasyonu: Link 1
Aracı Kurum Raporları İllüstrasyonu: Link 2
Temettü Hisseleri İllüstrasyonu: Link 3
Hedef Fiyat İllüstrasyonu: Link 4
Aracı Kurumları Karşılaştır İllüstrasyonu: Link 5
Altın İllüstrasyonu: Link 6, Link 7, Link 8
Yatırıma Değer
Logo